MENU

Kamp se prostire na 1 ha pri samom ulazu u NP Krka i sastoji se od recepcije, 30 kamp jedinica, dva snitarna čvora, wc kemikal, restorana i bazena. Oko 70 % kampa pokriveni je drvećem s dobrom hladovinom.

Copyright © 2023   •   Camp Marina, Lozovac   •   Sva prava pridržana   •   Web dizajn i izrada: MEDIAN kreativna rješenja